กำหนดการ
    
 

กำหนดการส่งผลงาน

 
 
ส่งซีดี ผลงานรอบแรก ระหว่างวันที่  1 – 20  สิงหาคม  2554
ตัดสินผลงานรอบแรก ระหว่างวันที่  24 – 25 กันยายน 2554
ประกาศผลการตัดสินรอบแรก วันที่  7 ตุลาคม 2554
ส่งผลงานจริง

วันที่   1 – 3  ธันวาคม 2554

ตัดสินผลงานให้ได้รับรางวัล วันที่  21   มกราคม 2555
ประกาศผลงานที่ได้รับรางวัล วันที่   1  กุมภาพันธ์ 2555
 
    
 

กำหนดการและสถานที่จัดแสดงนิทรรศการ

   
   
วันที่ 17 พฤษภาคม – 29 กรกฎาคม 2555  ณ  ชั้น 8 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
  เปิดวัดอังคาร - วันอาทิตย์  เวลา 10.00 - 21.00 น.
(หยุดทุกวันจันทร์)
   
วันที่ 6 – 31 มกราคม 2556 ณ  หอศิลป์สนามจันทร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร
  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  จังหวัดนครปฐม
  เปิดวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 10.00 - 16.00 น.
    
ระหว่างเดือนมิถุนายน 2556  ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่