สถานที่ติดต่อส่งผลงาน
    
 

ส่งซีดี  และผลงานจริงได้ที่ : 
โครงการแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ  ครั้งที่ 3

  ที่อยู่ : ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม ชั้น  L  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยศิลปากร
    22  ถนนบรมราชชนนี  เขตตลิ่งชัน  กรุงเทพฯ 10170 
  โทร : (0)2 849-7564    (0)2 849-7538    
    (0)2 849-7530 ext. 31105, 31666, 31668
  โทรสาร :  (0)2 849-7539
  E - mail : interprint@su.ac.th
  Website : www.interprint.su.ac.th